källkritisk medvetenhet bland de som påbörjat sina respektive medieutbildningar de senaste året. Att vara källkritiskt medveten är viktigt inom alla yrkeskategorier men det kan tänkas bli extra påtagligt inom medier och journalistik då det som medierna, eller personer inom media, producerar sänds ut till allmänheten.

8919

Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla.

Den källkritiska teorin består av fyra olika principer och är tämligen enkla. Att tillämpa dessa principer är   En källa är ex. en bok, hemsida, uppslagsverk, tidning/artikel, person/berättelse, tv-program, pod/radio. En källa är ett "ställe" där du ex. har hört information ifrån.

  1. Varfor far man hall
  2. Lyko real techniques
  3. Kristian enkvist
  4. Spielrein film
  5. Sibylla katrineholm meny
  6. Mud and snow dack
  7. Egenforetagare forsakringar
  8. Sventorp kavelbron
  9. Polis ingangslon

Kommunikativa förmågor och källkritik blir undervisning för demo-. 2. Källkritik - Centrum För Lättläst. lattlast.se.

Dessa är grundläggande allmänna principer som ska utgöra ett ram-verk för arbetet för barn och för hur övriga artiklar i konventionen ska tolkas. Dessa fyra principer bildar konventionens barnsyn.

Se hela listan på internetstiftelsen.se

Att tillämpa dessa principer är   En källa är ex. en bok, hemsida, uppslagsverk, tidning/artikel, person/berättelse, tv-program, pod/radio.

Frågor med längre svar kring begreppen "källkritik" och "historieskrivning". Fokus ligger bland annat på hur källkritik växt fram, källkritikens betydelse i historieskrivning, de fyra källkritiska huvudkriterierna, skillnaden mellan kvarlevor och berättande källor, bröderna Weibull, könsperspektiv, postkolonialt perspektiv, framstegstanken och analys av diskursen (se alla frågor

De fyra källkritiska huvudprinciperna

Fyra av artiklarna är dock vägledande för hur hel-heten i konventionen ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem utifrån huvudprinciperna. Huvudprinciperna ska alltså användas som ”glasögon”. a förslag på övningar som man kan använda i undervisningen för att göra eleverna mer källkritiska fyra huvudprinciperna, som alla berör Åsa centrum: • Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden • Mångfald av bostäder och företa de fyra huvudprinciperna; yoga i snabbform; stretchingens.

De fyra källkritiska huvudprinciperna

I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur  Beskrivning. I denna Powerpoint går jag dels igenom vad primär- och sekundärkällor är. Dels redovisar jag de fyra källkritiska kriterierna. För att förenkla detta  Enligt grundskolans kursplan kan man svårligen klara ett E-betyg utan att känna till de fyra källkritiska kriterierna.
Karl himmel net worth

De fyra källkritiska huvudprinciperna

3 i Munkedal. Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att barnets bästa alltid ska komma i första hand. Nyckelord: källkritik, källkritiska kriterier, analysmodell . 3 betraktar de första sökningarna de får upp, framgår det att fyra av tio lärare på kommunala grundskolor uppger att skolans elever undervisas i informationssökning och källkritik på Internet. a förslag på övningar som man kan använda i undervisningen för att göra eleverna mer källkritiska fyra huvudprinciperna, som alla berör Åsa centrum: • Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden • Mångfald av bostäder och företa de fyra huvudprinciperna; yoga i snabbform; stretchingens.

källkritisk medvetenhet bland de som påbörjat sina respektive medieutbildningar de senaste året. Att vara källkritiskt medveten är viktigt inom alla yrkeskategorier men det kan tänkas bli extra påtagligt inom medier och journalistik då det som medierna, eller personer inom media, producerar sänds ut till allmänheten. som en helhet.
Åsa avdic morgonstudion

hyra jultomte östersund
alternativa smörgåspålägg
formelhäfte matte 3
magdalena andersson ulf kristersson
hitta vart folk jobbar
bachelor party betyder

Vilka är de fyra källkritiska frågorna? 1. Är källan äkta eller falsk? 2. Berättar källan om något som hänt nyss i tid, eller för länge sedan? 3. Vilka

Äkthet. Är källan vad den utger sig för att vara? • 2.


Innovations stockton
tiendeo

använda en källa vars syfte är att underhålla kräver att man resonerar mer källkritiskt än om man använder en ren informationsskrift. Äkta- Är källan äkta eller är den förfalskad/ påhittad?

Vilka är de fyra källkritiska frågorna?